Index of /metadata/turnkey-tkldev/16.1-buster-amd64/


../
debian-10-turnkey-tkldev_16.1-1_amd64.tar.gz.hash 30-May-2021 07:29        2781
turnkey-tkldev-16.1-buster-amd64-vmdk.zip.hash   30-May-2021 07:29        2754
turnkey-tkldev-16.1-buster-amd64.changelog     30-May-2021 07:29        5843
turnkey-tkldev-16.1-buster-amd64.iso.hash     30-May-2021 07:29        2709
turnkey-tkldev-16.1-buster-amd64.manifest     30-May-2021 07:29        10271
turnkey-tkldev-16.1-buster-amd64.ova.hash     30-May-2021 07:29        2709