Index of /metadata/turnkey-tkldev/16.0-buster-amd64/


../
debian-10-turnkey-tkldev_16.0-1_amd64.tar.gz.hash 03-May-2020 11:01        2781
turnkey-tkldev-16.0-buster-amd64-vmdk.zip.hash   24-May-2020 10:35        2754
turnkey-tkldev-16.0-buster-amd64.changelog     03-May-2020 11:01        5430
turnkey-tkldev-16.0-buster-amd64.iso.hash     03-May-2020 11:01        2709
turnkey-tkldev-16.0-buster-amd64.manifest     03-May-2020 11:01        10024
turnkey-tkldev-16.0-buster-amd64.ova.hash     24-May-2020 10:35        2709